platforma

Szkolenie bhp dla pracowników adm-biurowych i innych


Opis
Szkolenie online z zakresu BHP dla pracowników administracyjno-biurowych. Szkolenie spełnia wymogi polskiego ustawodawstwa, w tym Kodeksu Pracy.

Po przejściu szkolenia, natychmiast jest generowany certyfikat do pobrania !!!

Treść
 • Szkolenie na żywo oraz obsługa platformy - OBOWIĄZKOWE
 • Obsługa platformy przykład
 • Samouczek "poruszanie się"
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej -Obowiązkowe
 • Witam -Strażak Artur
 • Scenariusz "Gdy usłyszysz alarm pożarowy"
 • Scenariusz gdy odkryjesz pożar
 • Test kontrolny "PPOŻ"
 • Pierwsza pomoc - obowiązkowe
 • Witam Ratownik Medyczny
 • Pierwsza pomoc BLS COVID
 • BLS + AED
 • ERGONOMIA
 • 9 zagrożeń wynikających z pracy siedzącej
 • Wpływ siedzenia na nasze zdorwie
 • Aktywne miejsce pracy
 • Od siedzenia do stania
 • Ergonomiczne środowisko pracy
 • Praca zdalna, ergonomia
 • WYBRANE REGULACJE PRAWNE
 • Wybrane regulacje z prawa pracy w zakresie BHP
 • Praca kobiet w ciąży
 • Test kontrolny "Regulacje prawa pracy i ergonomia"
 • WYPADKI PRZY PRACY -Obowiązkowy
 • Analiza wypadku
 • Choroby zawodowe
 • Test kontrolny "Wypadek przy pracy"
 • EGZAMINY I ANKIETY - Obowiązkowe
 • Egzamin BHP
 • Ankieta
 • Dane do faktury
Zasady ukończenia
 • Musisz zrealizować jednostki lekcyjne " Scenariusz "Gdy usłyszysz alarm pożarowy" , Scenariusz gdy odkryjesz pożar, Test kontrolny "PPOŻ", Witam Ratownik Medyczny, Pierwsza pomoc BLS COVID, BLS + AED, 9 zagrożeń wynikających z pracy siedzącej, Egzamin BHP"
 • Leads to a certificate with a duration: 72 miesiące/-y